Tôm oxy hấp ăn liền

Mô tả: Tôm OXY hấp ăn liền, còn thịt đầu tôm

Bảo quản: Nhiệt độ -18 độ hoặc ngăn đông tủ lạnh